Skontaktuj się z nami!

Gabinet Stomatologiczny Toszek

32 302 13 10

Gabinet Stomatologiczny Pyskowice

32 233 89 49

Implantologia

04

 

Implantologia 

Prawdziwym przełomem w stomatologii okazały się implanty. Są to wszczepy imitujące naturalny korzeń zęba.

Klinika stomatologiczna MAT-DENT oferuje Państwu możliwość uzupełnienia zarówno pojedynczych braków zębowych, wynikających na przykład z braku zawiązka, jak również całości uzębienia, w oparciu o protezy overdenture (protezy osadzane na filarach ze wszczepów).

Dzięki zaawansowanym i bezbolesnym zabiegom, wykonywanym w fachowy sposób, będą Państwo na nowo cieszyć się pięknym uśmiechem.

Implanty są wspaniałą alternatywą dla klasycznych mostów i znajdują zastosowanie przy uzupełnianiu braków skrzydłowych. Przywracają wygląd i funkcję naturalnych zębów. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznymi minimalizują zanik kości i nie wymagają szlifowania zdrowych zębów. Założenie implantu to proces składający się z części chirurgicznej i protetycznej.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z etapami leczenia:

1. Wizyta

Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego: wykonanie aktualnego, pantomograficznego zdjęcia rtg; usunięcie kamienia nazębnego i osadu, wyleczenie próchnicy, usunięcie zębów kwalifikujących się do usunięcia..

Szczegółowe zaplanowanie przebiegu i kosztu leczenia. W sytuacji gdy kość szczęki, żuchwy uległa zanikowi i nie ma w niej wystarczającej ilości miejsca na wprowadzenie implantu, lekarz orzeka konieczność wykonania dodatkowego zabiegu poprzedzającego implantację – sterowanej regeneracji kości.

2. Część chirurgiczna – wprowadzenie implantów.

W razie konieczności implantacja poprzedzona jest zabiegiem odbudowy kości. Zakres leczenia, jak i jego przebieg planowane są podczas konsultacji specjalistycznej.

3. Odsłonięcie implantu i założenie śrub gojących.

Ma miejsce po minimum 2 miesiącach od wprowadzenia implantów. Dokładny czas jest ustalany w zależności od uwarunkowań indywidualnych.

4. Część protetyczna – wykonanie koron porcelanowych.

Ma miejsce średnio 4-6 miesięcy po wprowadzeniu implantów. Jest to czas potrzebny na osiągnięcie stabilizacji implantu – integracji z kością. Istnieje możliwość wykonania tymczasowego uzupełnienia protetycznego (np. mostu mocowanego do sąsiednich zębów), które otrzymuje się po zabiegu wszczepienia implantów.

Wyprzedzając pewne Pytania z Państwa strony, impalnty wykonane są z tytanu ze względu na jego właściwości biokompatybilności, co oznacza, że jest on dobrze tolerowany przez organizm. Nie traktuje on implantu jako ciała obcego dlatego praktycznie 99,5% wszczepionych implantów kończy się sukcesem.

Implanty można założyć każdej dorosłej osobie, u której zakończył się proces dojrzewania i kości szczęki i żuchwy zostały ostatecznie ukształtowane, natomiast przeciwskazania może przedstawić dopiero lekarz podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej.

Trwałość implantów zależy w głównej mierze od samego pacjenta i jego stanu zdrowia, jak również od przestrzegania zaleceń i przestrzegania okresowych wizyt kontrolnych.

1. Brak pojedynczego zęba

2. Brak kilku sąsiadujących ze sobą zębów w odcinku bocznym szczęki.

3. Proteza całkowita.

 

Fear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis